Občanské právo

Řešení problematiky odpovědnosti za škodu a bezdůvodného obohacení, závazkového práva, nákupu a prodeje nemovitostí včetně zajištění znaleckého posudku, prodejní ceny a daně z převodu nemovitostí, práv spojených s bydlením, účast na dědickém řízení závětí počínaje a zastupováním klienta na jednání před notářem a případně před soudem konče.