Pracovní právo

Řešení záležitostí týkající se zejména pracovního poměru, nemocí z povolání, pracovních úrazů včetně smrtelných, vymáhání náhrady za škodu včetně problematiky stávky a výluky.