Rodinné právo

Zejména s ohledem na jednotlivé fáze rozvodu manželství, a to buď smírnou cestou, nebo kolizně, řešení problematiky svěření dětí do výchovy, výživného, styku druhého rodiče s dětmi, bydlení bývalých manželů a rozdělení společného jmění manželů.