Obchodní právo

Vymáhání pohledávek, zprostředkování prodeje pohledávek, veškeré činnosti vázající se na založení obchodní firmy včetně změn zápisů v obchodním rejstříku, komplexní zabezpečení prodeje firmy, koncipování nájemních ujednání týkajících se zejména nebytových prostor, strojů a zařízení.