Obecní právo v širším pojetí

Předně týkající se přenesené působnosti, řešení pozemkové problematiky včetně komunikací, nemovitostí, nájemních ujednání, problematiky rozvodných sítí, smluv o dílo apod.

Kancelář spolupracuje i v záležitostech týkajících se mikroregionů.